MPOWER na veletrhu POWER KAZAKHSTAN 2015

MPOWER na veletrhu POWER KAZAKHSTAN 2015

Zástupci společnosti MPOWER Engineering, a.s. se opět účastní dalšího, již 14. ročníku Mezinárodního energetického, elektrotechnického a strojírenského veletrhu a Fóra enegetiků POWER KAZAKHSTAN, který se koná ve dnech 27. – 29. října 2015 v bývalém hlavním městě Kazachstánu, v Almaty.

Výstava se bude opět konat na výstavišti Atakent International Exhibiton centre. POWER KAZAKHSTAN je ve svém oboru největší a nejnavštěvovanější akcí v oblasti celé Střední Asie.

Kazachstán plánuje významné investice do modernizace celého svého energetického sektoru. Disponuje 18 GW instalovaného výkonu, z čehož 88 % je produkováno tepelnými elektrárnami a 12 % připadá na elektrárny vodní. Vlastní jaderná zařízení Kazachstán nemá, ale vzhledem k největší produkci uranu na světě by rád investoval i do výstavby jaderného bloku. Zároveň se počítá s posilováním energetického sektoru výstavbou a modernizací uhelných elektráren, které jsou ve velmi špatném stavu. Z těchto důvodů Kazachstán skýtá do budoucna značný potenciál a představuje proto pro nás zajímavou obchodní destinaci s mnoha investičními příležitostmi. 

Diskuzní setkání „60 let jádra v ČR“

Diskuzní setkání „60 let jádra v ČR“

Zástupce společnosti MPOWER se zúčastní diskuzního setkání „60 let jádra v ČR: Co bude dál?“. Setkání, jež je součástí cyklu „Energetická bezpečnost ČR“ pořádaného Institutem pro veřejnou diskuzi, se uskuteční dne 18. 9. 2015 v prostorách Prague Marriott Hotelu.

Dne 18. září 2015 se v prostorách Prague Marriott Hotelu uskuteční další setkání z cyklu „Energetická bezpečnost ČR: Je zaručená přísun energií samozřejmostí?“, které pořádá Institut pro veřejnou diskuzi ve spolupráci s týdeníkem Ekonom. Hlavním tématem bude „60 let jádra v ČR: Co bude dál?“. Setkání zahájí úvodním slovem zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom, David Tramba. Poté vystoupí předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová s tématem „Role využívání jádra v rozvoji moderní civilizace“. O přínosu jaderné energetiky a průmyslu pro českou ekonomiku pohovoří Břetislav Nitka, ředitel společnosti Vítkovice ÚAM a.s. Dále vystoupí František Pazdera, bývalý generální ředitel a předseda představenstva ÚJV Řež, a.s. s tématem „Využití jádra mimo energetiku“. Nové technologie jaderných elektráren a 30 let JE Dukovany a 15 let JE Temelín zazní z úst Petra Závodského, ředitele útvaru výstavba jaderných elektráren ČEZ, a.s. Následovat bude panelová diskuze, které se zúčastní všichni předchozí řečníci a také Lubomír Sklenka, vedoucí Katedry jaderných reaktorů ČVUT v Praze, Tomáš Rychtařík, ředitel státního podniku DIAMO a Josef Běláč, výkonný ředitel ALVEL a.s. Závěrem celého setkání bude občerstvení a prostor pro neformální setkání všech zúčastněných. 

Za společnost MPOWER se na setkání se všemi účastníky těší obchodní ředitel Miloslav Franěk.