MPOWER Engineering úspěšně absolvuje další audit!

MPOWER Engineering úspěšně absolvuje další audit!

Tento měsíc jsme úspěšně absolvovali další kontrolní audit prověřující naší výrobní divizi v Ostravě se zaměřením na oblast speciálních procesů výroby.

Zástupce certifikační společnosti TŰV NORD prověřoval splnění normy EN ISO 3834, přičemž hlavní důraz byl kladen na realizaci zakázek pro JE, zajištění a realizaci nedestruktivních kontrol a výstupů z nich.

Dále byla zkoumána způsobilost výrobních zařízení, personálu, BOZP a celková kvalifikace pracovníků – oblast profesního rozvoje je pro nás klíčová, a proto ji udržujeme na vysoké úrovni.


Stejně jako při posledním auditu, který proběhl v Praze, jsme opět úspěšně splnili všechny požadavky pro získání nového certifikátu.

Úspěšný kontrolní audit systému managementu jakosti

Úspěšný kontrolní audit systému managementu jakosti

Na začátku měsíce jsme absolvovali kontrolní audit systému managementu jakosti.

Audit provedený zástupcem společnosti TUV NORD Czech, s.r.o. prověřil shodu požadavků normy EN ISO 9001:2015 se skutečností.
Vzhledem k aktuální situaci proběhlo ověřování jednotlivých činností prostřednictvím online přenosu mezi Prahou a Ostravou, který kvůli důsledné technické přípravě proběhl bez problémů.
Úspěšně jsme splnili všechny požadavky a audit zdárně zvládli stejně jako v předchozích letech
.