Jedním z významných projektů realizovaných v letošním roce společností MPOWER Engineering, a.s. byla dodávka armatur pro výstavbu nové spalovny komunálního odpadu u polského Krakova. Investorem celé akce byla společnost Krakowski Holding Komunalny S.A., EPC kontraktorem pak jihokorejská společnost POSCO E&C, pro kterou jde zároveň o její první projekt v tomto regionu. Spalovna je umístěna v průmyslové oblasti Nowa Huta rozprostírající se na východním okraji města Krakov.

Jedná se o moderní typ zařízení, které je dnes obecně nazýváno jako „zařízení pro energetické využití odpadu“ (Waste to Energy – WtE). Spalovna tedy neslouží k prosté likvidaci komunálního odpadu, ale i k výrobě elektřiny a tepla. Zařízení bude schopno spalovat odpad o objemu téměř 700 tun denně. Plánovaný výkon zařízení je 35 MWt, resp. 8 MWe. Celková výše investice činí cca 150 milionů EUR, z čehož téměř 60 % je kryto dotací EU.

Společnost MPOWER Engineering, a.s. v projektu vystupuje jako subdodavatel části armatur. Příprava projektu začala na jaře roku 2014, kdy se MPOWER aktivně účastnil revizí technického řešení. Vlastní výroba armatur pak byla zahájena na začátku roku 2015. Zboží bylo expedováno mezi březnem a červnem letošního roku.

Dodávka se skládá výhradně z armatur ovládaných pohony, a to jak elektrickými, tak pneumatickými. Největšími armaturami v dodávce byly uzavírací klapky typu K06. Jedná se měkkotěsnící klapky s dvojitou excentricitou. Jde o vlastní konstrukci MPOWER. Součástí řešení jsou klapky světlostí DN150 až DN800, které byly osazeny elektropohony AUMA či pneupohony AIRTORQUE. Dále byla dodána celá řada uzavíracích šoupátek, a to jak klasické lité konstrukce (typ K03), tak kovaných (typ K02), a to ve světlostech v rozmezí DN65 až DN600. Ovládání šoupátek je výhradně pohony AUMA. Několik kusů pohonů je vybaveno řídící jednotkou, která umožní řízené otevírání / zavírání armatur tak, aby byl minimalizován případný ráz v potrubí, který by byl jinak způsoben setrvačností media. Jedna armatura je dle požadavku zákazníka vybavena záložním zdrojem (UPS), který zabezpečí předepsaný počet pracovních cyklů, pokud by došlo k výpadku napájení. Zbytek dodaného sortimentu tvořily uzavíracími ventily a množství drobnějších kulových kohoutů. Veškerý sortiment byl dodáván dle standardů EN.

V těchto dnech již probíhá postupné oživování jednotlivých částí dodaných technologií tak, aby bylo možno celé zařízení v následujících měsících spustit.