Tento měsíc jsme úspěšně absolvovali další kontrolní audit prověřující naší výrobní divizi v Ostravě se zaměřením na oblast speciálních procesů výroby.

Zástupce certifikační společnosti TŰV NORD prověřoval splnění normy EN ISO 3834, přičemž hlavní důraz byl kladen na realizaci zakázek pro JE, zajištění a realizaci nedestruktivních kontrol a výstupů z nich.

Dále byla zkoumána způsobilost výrobních zařízení, personálu, BOZP a celková kvalifikace pracovníků – oblast profesního rozvoje je pro nás klíčová, a proto ji udržujeme na vysoké úrovni.


Stejně jako při posledním auditu, který proběhl v Praze, jsme opět úspěšně splnili všechny požadavky pro získání nového certifikátu.