Zástupci společnosti MPOWER Engineering, a.s. se opět účastní dalšího, již 14. ročníku Mezinárodního energetického, elektrotechnického a strojírenského veletrhu a Fóra enegetiků POWER KAZAKHSTAN, který se koná ve dnech 27. – 29. října 2015 v bývalém hlavním městě Kazachstánu, v Almaty.

Výstava se bude opět konat na výstavišti Atakent International Exhibiton centre. POWER KAZAKHSTAN je ve svém oboru největší a nejnavštěvovanější akcí v oblasti celé Střední Asie.

Kazachstán plánuje významné investice do modernizace celého svého energetického sektoru. Disponuje 18 GW instalovaného výkonu, z čehož 88 % je produkováno tepelnými elektrárnami a 12 % připadá na elektrárny vodní. Vlastní jaderná zařízení Kazachstán nemá, ale vzhledem k největší produkci uranu na světě by rád investoval i do výstavby jaderného bloku. Zároveň se počítá s posilováním energetického sektoru výstavbou a modernizací uhelných elektráren, které jsou ve velmi špatném stavu. Z těchto důvodů Kazachstán skýtá do budoucna značný potenciál a představuje proto pro nás zajímavou obchodní destinaci s mnoha investičními příležitostmi.