Aktivní spolupráce se studenty ČVUT Fakulty Strojní

Aktivní spolupráce se studenty ČVUT Fakulty Strojní

Spustili jsme dlouho plánovaný rozvojový program aktivní spolupráce se studenty ČVUT Fakulty Strojní.

Po zvážení potenciálních kandidátů bylo vybráno 6 uchazečů, kteří byli následně přiřazeni k budoucím perspektivním projektům. Cílem MPOWER je vychovat si nastupující generaci studentů za účelem aplikování moderních technologií a myšlenkových postupů, které pomůžou s adaptací firmy na nejnovější trendy v oblasti energetiky. Pod vedením zkušených mentorů se studenti seznámí se všemi způsoby výroby a vývoje produktů, přičemž bude kladen důraz především na projekty zahrnující automatizaci procesů, síťovou infrastrukturu firmy či nový způsob navařování pomocí plazmy.