Na začátku měsíce jsme absolvovali kontrolní audit systému managementu jakosti.

Audit provedený zástupcem společnosti TUV NORD Czech, s.r.o. prověřil shodu požadavků normy EN ISO 9001:2015 se skutečností.
Vzhledem k aktuální situaci proběhlo ověřování jednotlivých činností prostřednictvím online přenosu mezi Prahou a Ostravou, který kvůli důsledné technické přípravě proběhl bez problémů.
Úspěšně jsme splnili všechny požadavky a audit zdárně zvládli stejně jako v předchozích letech
.